SEPTEMBER

 6. kOMITEMØTER

 8. Charterfest

13. Vaskedag frem til ca kl 2030

20. "gI MEG EN b".  dIR. Vibeke jOHANNESEN FORTELLER OM bRANN.    NB  Møtet begynner kl. 20

27. John Sigurd OPPSUMMERER FRA dISTRIKTSKONFERANSEN OG LAGER GRUPPEOPPGAVER SOM VI JOBBER MED I SMÅ GRUPPER.  uTVIDET PROGRAM TIL 2 TIMER, INKL. NOE Å SPISE.


oktober

 2.  De som er herre over egen tid

 4. Besøk av ungdomsansvarlig i Rotary vest  Tingvold

 5. Midtbygda sjukeheim

11. Pratemøte

18. Opplading til årets Tv-aksjon  v/ Marthe Jansen, fylkesaksjonsleder

25. Komitemøter

27.  Høstfest


NOVEMBER

 1. gUVERNØRBESØK SAMMEN MED aRNA rOTARY KLUBB HOS OSS

 6.  De som er herre over egen tid

 8. bEDRIFTSBESØK sJØKRIGSSKOLEN    NB kl 14

15. Betraktninger etter valget  v/ politisk redaktør i bt  Frøy Gulbrandsen

22. Turid Reksten

29. Kommunikasjonsdirektør  Kathleen Offman Mathisen,  Grieg seafood 


desember

 4.  De som er herre over egen tid

 6. Årsmøte og egoforedragg

13. Julemøte i Åsane nye kirke

20. Komitemøter med nogo attåt


    
 

 

 


 

 

 
 


 


 

  


 


 


 


 
 
 


 


 


  


 


 

 


 


 

 


 


 


 

 


      

 


 

 


 

  


 


 


 

 


 


 
  


 
   


 

   

 


 
 
 


 


 


 
                  


 


 
 

 


 


 
 


  


 


 
 


  


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 

 


   


 


 


 

 


 


  


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Eidsvågveien 150
Adresse: Eidsvågveien 150
Postnummer: 5105
Sted: Eidsvåg i Åsane
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...